Aktualności

Kolejne wygrane sprawy frankowe

Partner kancelarii Żyglicka i Wspólnicy radca prawny Leszek Paterek zakończył sukcesem 2 kolejne sprawy dotyczące tzw. kredytów frankowych.
W obu sprawach (przed różnymi Sądami Okręgowymi) sąd stwierdził nieważność umów kredytowych, indeksowanych do CHF.
Co ciekawe, w jednej ze spraw sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej pomimo głównego żądania „odfrankowienia” umowy i zamiany na taki kredyt, jakby od początku był udzielony w PLN. Sąd w tym przypadku uznał, iż niedopuszczalnych klauzul zawartych w umowie nie da się zastąpić innymi zapisami i nie jest zatem możliwe utrzymanie w dalszym ciągu tej umowy.
Suma do zapłaty na rzecz klientów w obu sprawach wynosi prawie milion złotych.

Co to oznacza w praktyce?

W pierwszej kolejności bank musi zapłacić naszym klientów wartość dotychczas uiszczonych rat kredytu a następnie pozostałe raty (od daty pozwu do daty uprawomocnienia się wyroku). Średnio w każdej sprawie nasi klienci dostają od banku zwrot kwot większych od otrzymanego kredytu o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Czekamy na kolejne wyroki korzystne dla naszych klientów.

P.S. Żyglicka i Wspólnicy ma dotychczas 100 % skuteczność wygranych spraw!