Aktualności

Kolejne odroczenie prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna, a także elektroniczne postępowanie rejestrowe będą musiały jeszcze poczekać na swoją premierę. W połowie miesiąca wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), który po raz kolejny przesuwa termin wejścia w życie wskazanych zmian. Jest to już kolejne odroczenie, ponieważ początkowo przepisy miały zacząć obowiązywać 1 marca 2020 r., jednak termin ten przesunięto o rok, czyli na 1 marca 2021 r.

Aktualnie Sejm pracuje nad nowym terminem, który w projekcie ustalono na 1 lipca 2021 r. i być może to również nie będzie ostateczny termin.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyczyną opóźnienia wejścia w życie elektronicznego postępowania rejestrowego są problemy z dynamiką prac pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i wykonawców systemu teleinformatycznego, spowodowane pandemią COVID-19. Brak zmian w eKRS, skutkuje niemożnością wejścia do porządku prawnego przepisów o prostej spółce akcyjnej.

 

Maciej Marzec, stażysta