Aktualności

Kobiety w obliczu wojny

Mecenas Izabella Żyglicka 23 lutego br wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez posłankę Urszulę Pasławską wraz ze stowarzyszeniem Kobiety w Centrum i Panią Magdaleną Sobkowiak.

Ideą spotkania było budowanie przez kobiety MOSTÓW współpracy pomiędzy Ukrainą a Polską. Uczestniczyły w nim Polki i Ukrainki z różnych partii politycznych, różnych organizacji i środowisk, uczestniczyły też Ukrainki z bombardowanego Kijowa (sic!) w formie on line.

Zgromadzone kobiety miały możliwość wysłuchania Vicepremier Ukrainy Pani Irina Bereszykv.

Pani Premier podziękowała Polkom i Polakom za ogromną pomoc, którą okazali i nadal okazują jej rodakom, podkreślając że żadne inne kraje nie pomagają tak, jak Polska, jak Polacy.

Dziś ok. 50 tysięcy ukraińskich kobiet walczy na froncie, można powiedzieć, że kobiety wspierają walkę na „każdym froncie”. Była na sali w Sejmie Pani Vladyslava Magaletska, doradczyni Pani premier i była minister, jej wystąpienie przypominające godzinę 5 rano 24-tego lutego 2022 roku było niezwykle emocjonujące, bo takie też są jej przeżycia. Przy wystąpieniach wszystkich kobiet, których wojna „dotknęła bezpośrednio” trudno było zapanować nad emocjami…

Ale Ukraińskie Kobiety wierzą w ZWYCIĘSTWO i przygotowują się do odbudowy, chcąc jednocześnie przeprowadzić całkowitą odnowę kraju. A ta wojna pokazała, że Ukrainki potrafią przekraczać swoje możliwości i chcą odnowić kraj w duchu demokracji i poszanowania godności człowieka.

Panie wspólnie zastanawiały się czy wojna może spowszechnieć oraz jakie działania podjąć, by tak się nie stało, byśmy nie przechodzili obojętnie wobec ogromu tragedii.

W dyskusji przewijała się potrzeba Edukacji, wsparcia ukraińskich dzieci i młodzieży. Przewijała się potrzeba ciągłego wspierania Ukrainek na płaszczyźnie psychologicznej, prawnej, organizacyjnej.

W kobietach siła. To czas, by wykorzystać ten potencjał, który kobiety już stworzyły.

Kobiety wspólnie podpisały petycję MOSTY! (w wersji polskiej i ukraińskiej) i nawiązały takie relacje, które będą kontynuowane w przyszłości, które są dla nich ważne.

Mecenas Żyglicka wraz z całym zespołem Kancelarii mocno włącza się w pomoc Ukrainie. Warto wspomnieć o tym, że wspólniczka Beata Bieniek już drugiego dnia wojny była na granicy polsko – ukraińskiej reprezentując Polską Adwokaturę oraz że za całokształt działań Kancelaria została wyróżniona w rankingu Rzeczpospolitej.

A Mecenas Żyglickiej, jako prawniczce i kobiecie, tym bardziej idea budowania MOSTÓW współpracy pomiędzy Kobietami jest niezwykle bliska.