Aktualności

KobieTa! rzeczywistość bez grama pudru

Spotkanie wyjątkowych kobiet.

Izabella Żyglicka, założycielka Żyglicka i Wspólnicy została zaproszona do udziału w konferencji zorganizowanej przez Pracodawcy RP dla kobiet i o kobietach.

Poruszone zostały najważniejsze problemy dnia codziennego kobiet.
Panie rozmawiały o sytuacji na rynku pracy. Zauważono istotny problem związany z aktywnością kobiet w tym obszarze i koniecznością aktywizacji zawodowej. Podkreślano konieczność wprowadzenia elastyczności pracy, zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach, dostępności do służby zdrowia.
Dyskusja objęła także kwestię wieku emerytalnego kobiet.

To już kolejny projekt, po Księdze Rekomendacji (link w pierwszym komentarzu), który skupia się na analizie sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce.
To ważne, abyśmy wspólnie dążyli do równych warunków płacy, zatrudnienia i awansu dla wszystkich.