Aktualności

Klauzule umowne

Klauzule umowne, są to ustandaryzowane formuły stosowane w umowach, wywierające charakterystyczne dla danej klauzuli skutki. Cechuje je uniwersalność, bowiem z ich natury wynika, że nadają się do stosowania w różnych umowach – bardzo często w niezmienionej treści. Od merytorycznej części umowy odróżnia je wręcz „szablonowy” charakter. Stanowią istotny element umowy, często pozwalający uniknąć niejasności, które mogłyby wyniknąć podczas jej stosowania. Klauzule umowne są umieszczane zwykle na końcu umowy w części zwanej „postanowieniami końcowymi”. Jako przykład można podać np. klauzulę salwatoryjną, której zadaniem jest utrzymanie w mocy pozostałych postanowień umowy w przypadku, gdy jakaś jej część okaże się sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego – jest to swojego rodzaju powtórzenie art. 58 §3 Kodeksu cywilnego.

 

Maksymilian Marciniak, prawnik