Aktualności

Klauzula rebus sic stantibus w czasie epidemii koronawirusa

W ostatnim Zeszycie Naukowym wydanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Oddział Śląski wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach „Ochrona przedsiębiorcy w dobie COVID-19” został zamieszczony artykuł autorstwa radcy prawnego Izabelli Żyglickiej.

Artykuł został poświęcony szczególnej sytuacji, w której znaleźli się przedsiębiorcy podczas epidemii koronawirusa, ograniczeniom które zostały na nich nałożone oraz konsekwencjom takich działań w prowadzonych przez nich działalnościach gospodarczych.

Mecenas Żyglicka szczegółowo omówiła klauzulę mówiącą o nadzwyczajnej zmianie stosunków i uprawnieniach z niej wynikających. Niewątpliwie panująca epidemia stanowi okoliczność kwalifikującą się jako nadzwyczajna zmiana stosunków. Jednak klauzula ta nie znajdzie zastosowania do wszystkich umów zawartych przed wybuchem epidemii.

Jakie wymogi należy spełnić? Jakie są ograniczenia?

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który publikujemy również na naszej stronie internetowej [czytaj tutaj]