Aktualności

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy dołączyła do grona członków Pracodawcy RP!

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu. 
Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, a jej przedstawiciele są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców.

Celem współpracy jest tworzenie poprawy warunków prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, współudział w opiniowaniu konsultowanych z PRACODAWCAMI RP projektów aktów prawnych oraz inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa. 

 

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie