Aktualności

Giełda Papierów Wartościowych zakończyła weryfikację Autoryzowanych Doradców

Z przyjemnością informujemy, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2020 r.

Weryfikacja prowadzona była pod kątem:

a) jakości dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,

b) jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO;

c) jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,

d) aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,

e) wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO

Nasza Kancelaria, jak co roku, pomyślnie przeszła proces weryfikacji i znalazła się w drugiej z czterech grup.

Dziękujemy za Państwa zaufanie!