Aktualności

Dlaczego startupy powinny dbać o ochronę praw własności intelektualnej?

Często „własność intelektualna” jest jedną z ostatnich rzeczy, o których myślą właściciele firm typu startup.  Zazwyczaj ich uwaga jest poświęcona zagadnieniom sprzedaży, marketingu, przychodów, wzrostu bazy klientów itd. Jednakże własność intelektualna (IP) należy do najważniejszych i najbardziej wartościowych aktywów przedsiębiorstwa, w związku z czym kwestia jej ochrony, powinna być jedną z najważniejszych spraw dla początkującej spółki.

Cztery podstawowe kategorie praw własności intelektualnej według prawa amerykańskiego to często mylone ze sobą: znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe i patenty. Członek Ally Law – kancelaria Varnum LLP z siedzibą w Michigan (USA) przedstawia zwięzłe definicje tych ważnych pojęć:

  • Znak towarowy lub „marka” to coś, co pomaga identyfikować i odróżniać produkty lub usługi jednej firmy od drugiej, takie jak nazwa, logo, slogan lub hasło reklamowe.
  • Prawa autorskie chronią wiele różnych utworów artystycznych takich jaki pisemne prace i dzieła sztuki, a także oprogramowanie komputerowe.
  • Patenty są wyłącznymi prawami przyznanymi na wynalazki lub innowacje, które przyznają właścicielowi wyłączne prawa do używania lub licencjonowania innego wynalazku lub wzoru.
  • Tajemnicę handlową stanowią wysoce poufne informacje, które mają wielką wartość dla przedsiębiorstwa – mogą stanowić dla przedsiębiorstwa dużą przewagę nad konkurentami.

Ponieważ innowacje i technologia rozwijają się w przyspieszonym tempie oraz rośnie konkurencja wśród wszystkich przedsiębiorstw, w tym wśród startupów, dlatego tak ważna jest własność intelektualna (a także ochrona i jej egzekwowanie) dla zrównoważonego rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa.

Być może ochrona własności intelektualnej tak samo jak ubezpieczenie: za stosunkowo niewielką kwotę może chronić przedsiębiorstwo przed możliwą katastrofą – utratą imienia, logo, technologii i innych cennych aktywów IP dla zachowania konkurencyjności spółki na rynku.

Podobnie jak nie jest rozsądne działanie bez ubezpieczenia dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa, tak samo nierozważne jest nie podjęcie stosownych kroków dla ochrony własności intelektualnej  przedsiębiorstwa.

Ochrona IP powinna być istotnym elementem planu biznesowego i budżetu przedsiębiorstwa.

 

Autor: Timothy-K-Kroninger

Z Kancelarii : VARNUM LPP Atorneys at Law ALLY LAW Member

Tłumaczenie na język polski : Izabella Żyglicka i Wspólnicy.