Aktualności

Dematerializacja akcji – aktualizacja – Tarcza 3.0

Ustawa z 15 maja 2020 r. (poz. 875) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany również w zakresie terminów dematerializacji akcji i innych papierów wartościowych. Przepisy obowiązują w tym zakresie od 16 maja 2020 r.

W szczególności, zmieniły się terminy:

  1. Z 1 stycznia 2021 r. na 1 marca 2021 r. – wygaśnięcie mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę; wtedy też uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych.
  2. Przedłużono do 30 września 2020 r. datę pierwszego wezwania do akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i innych papierów wartościowych w spółce; daty pozostałych czterech ogłoszeń przesuwa się odpowiednio.
  3. Do 1 marca 2021 r. – wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych. 

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy będzie na bieżąco informować o wszelkich zmianach i zgłaszanych problemach dotyczących dematerializacji akcji. Pod adresem www.kpr.pl w zakładce: „Koronawirus a biznes” dostępne są artykuły dotyczące m.in. dematerializacji akcji.

 

Radca prawny Leszek Paterek

Aktualizacja 27.05.2020 r.