Aktualności

Debata „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju”

W dniu 8 kwietnia br. Mecenas Izabella Żyglicka uczestniczyła w debacie „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego.

Tematem były oczekiwania i zamierzenia środowisk biznesu oraz potrzeby społeczne a wyzwania rozwojowe. Rozmawiano o wizjach i celach, które stoją przed naszym regionem.

Christopher Todd, dyrektor departamentu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE przedstawił założenia, na których jest budowana przyszła polityka spójności w perspektywie 2021-2027.

Kierunki jakie wyznaczają dokumenty szczebla rządowego, tj. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, przedstawili: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz Tomasz Kot – wicedyrektor Departamentu Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wszystkie zgłoszone podczas debaty uwagi i wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa.