Aktualności

Zostaliśmy Autoryzowanym Doradcą Spółki OPTIMA MEDYCYNA S.A.

Mamy przyjemność poinformować, iż zostaliśmy Autoryzowanym Doradcą dla Spółki Optima Medycyna S.A.

Optima Medycyna SA jest liderem usług medycznych w zakresie opieki ambulatoryjnej na terenie Opolszczyzny. Spółka posiada przychodnie w Opolu, Nysie oraz dwie w Prudniku. Optima Medycyna została laureatem 12 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm otrzymując tytuł GAZELI BIZNESU przyznawany przez Dziennik Puls Biznesu.

Jako Autoryzowany Doradca będziemy zajmować się odpowiednim przygotowaniem dokumentacji korporacyjnej – uchwał niezbędnych do przeprowadzenia emisji, regulaminów: Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pomocą w przygotowaniu i weryfikacją Dokumentu Ofertowego dla inwestorów zewnętrznych zgodnie z wytycznymi i wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu a następnie Dokumentu Informacyjnego i raportu z oferty prywatnej, przygotowaniem umów nabycia akcji Spółki, wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect, reprezentacja Spółki przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych, Komisją Nadzoru Finansowego.

Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w 2015 roku.