Aktualności

Złożenie wniosku o rozłożenie podatku na raty nie chroni przed egzekucją skarbową

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy dość często korzystają z możliwości rozłożenia zobowiązania podatkowego na raty. Dzięki temu nie muszą jednorazowo płacić całego podatku, który może być, z różnych przyczyn, za wysoki dla podatnika.

Niestety należy pamiętać o tym, że wnioskując o rozłożenie podatku na raty, co w praktyce wiąże się z brakiem wpłaty podatku, organ skarbowy może od razu przystąpić do przymusowej egzekucji. Może się okazać, że wniosek o raty nie zostanie rozpoznany a organ skarbowy przystąpi do egzekucji podatku objętego wnioskiem.

Tą niewątpliwie niekorzystną dla podatników sytuację prawną potwierdza orzecznictwo, m.in. wyrok NSA (do 2003.12.31) w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2000 r. SA/Sz 1567/99: „Samo złożenie wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty nie stanowiło przeszkody do podjęcia egzekucji”, czy wyrok NSA w Warszawie  z dnia 21 grudnia 2010 r.  II FSK 1722/09: „Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku nie stanowi w świetle art. 33 pkt 6 u.p.e.a. o niedopuszczalności egzekucji administracyjnej”.

Organ skarbowy może prowadzić egzekucję zanim zostanie rozpoznany wniosek o raty. Dopiero bowiem pozytywne załatwienie wniosku i ustalenie spłat ratalnych powoduje, że egzekucja staje się niedopuszczalna.

O ile wystąpienie sytuacji, w której podatnik nie płaci podatku i zwraca się do urzędu o rozłożenie podatku na raty a organ skarbowy wszczyna egzekucję (w tym zajmuje konta lub inny majątek), należy ocenić negatywnie, to w ostatnim czasie sytuacje tego typu stają się coraz częstsze (głównie w podatku VAT).

Warto również pamiętać, że zasadniczo z wszczęciem postępowania egzekucyjnego wiąże się konieczność ponoszenia opłat i kosztów egzekucji.

 

radca prawny Paweł Karasiński

 

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie