Zespół

Magdalena Piasecka

Aplikant adwokacki

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od 3 roku studiów w kancelariach adwokackich na Śląsku, specjalizujących się w prawie rodzinnym i karnym.

Z kancelarią Żyglicka i Wspólnicy związana od 2022 roku. Współtwórca działu prawa medycznego w kancelarii.

Na co dzień świadczy pomoc prawną na rzecz pacjentów w zakresie przestrzegania praw pacjenta oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.

Jednocześnie zajmuje się sprawami problematyki odpowiedzialności personelu medycznego za błędy w sztuce lekarskiej, w szczególności w aspekcie odpowiedzialności karnej i zawodowej.

Reprezentuje klientów zarówno przed organami wymiaru sprawiedliwości, sądami powszechnymi jak również w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielem oraz postępowaniach toczących się przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ponadto prowadzi kompleksową obsługą prawną podmiotów prywatnego sektora medycznego oraz branży beauty.

Wykształcenie:

  • Aplikantka II roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
  • Certyfikowany mediator pozasądowy w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
  • W 2019 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską pt. „Śledztwo własne adwokata” pod nadzorem kierownika katedry Kryminalistyki UŚ – prof. dr hab. Tadeusza Widły.
  • Obecnie pogłębia swoją wiedzę na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Języki obce:

Włada językiem angielskim.

Zainteresowania:

Miłośniczka wędrówek górskich, zdobywczyni Korony Gór Polskich. Fanka jazdy na rolkach oraz włoskich podróży.