Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się składek od kontraktów menadżerskich. Do 5 lat wstecz.

Adwokat z naszej Kancelarii, Pani Beata Bieniek Wiera, udzieliła komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej w kwestii oskładkowania przez ZUS kontraktów menadżerskich do 5 lat wstecz.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego podjętą w składzie 7 sędziów (sygn. akt III UZP 2/15), członkowie zarządów spółek kapitałowych podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich, czyli świadczenia usług, a nie z tytułu samozatrudnienia, czyli prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej i uznał, że przedstawiona wykładnia wiąże od dnia wydania orzeczenia, tj. od 17 czerwca 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza stosować tę wykładnię adekwatnie do wszystkich osób realizujących kontrakty menedżerskie.

Artykuł z wypowiedzią przedstawiciela Kancelarii znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878324,zus-chce-skladek-od-menedzerow-5-lat-wstecz.html