Aktualności

Usługi kancelarii na rzecz ZASI zwolnione z podatku VAT

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria uzyskała pozytywną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT usług prawnych świadczonych na rzecz wewnętrznie- oraz zewnętrznie- Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (ZASI).

Inspiracją dla złożenia wniosku były istniejące w obecnym stanie prawnym wątpliwości co do rodzaju i zakresu czynności, jakie mogą zostać objęte przedmiotowym zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT oraz możliwości stosowania zwolnienia do czynności świadczonych na rzecz ZASI, a związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ASI), przez podmioty trzecie.

W związku z uzyskaniem pozytywnej interpretacji indywidualnej, Kancelaria będzie mogła stosować przedmiotowe zwolnienie z VAT do usług obsługi prawnej świadczonych na rzecz ZASI, a związanych bezpośrednio z zarządzaniem ASI.

Za sukcesem Kancelarii stoją wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy Ewa Lejman – Widz oraz aplikant radcowska Kamila Spalińska.

Dla przypomnienia wskazujemy, iż na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego co do zasady powoływać się mogą wyłącznie podmioty, do których interpretacja jest adresowana (wnioskodawcy).

Wszystkich zainteresowanych weryfikacją możliwości stosowania zwolnienia z VAT do świadczonych usług lub wystąpieniem z podobnym wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zachęcamy do kontaktu.

Wewnętrznie- oraz zewnętrznie- Zarządzających ASI zapraszamy do współpracy.