Aktualności

Umowa Inwestycyjna dotycząca rozbudowy Śląskiego Wesołego Miasteczka podpisana

Dnia 14 kwietnia 2015 r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej rozbudowy Śląskiego Wesołego Miasteczka pomiędzy Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A. (dalej: WPKiW”) a firmą Tatra Mountain Resort, a.s. (dalej: „TMR”).

Zamknięcie transakcji poprzedzone było wielomiesięcznymi przygotowaniami, w tym negocjacjami między TMR a WPKiW, które trwały od początku 2014 r. z udziałem prawników Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy. W czerwcu 2014 r. strony uzgodniły treść oraz podpisały list intencyjny rozpoczynający fazę analiz i negocjacji dotyczących szczegółów zaangażowania słowackiego potentata.

Po dziesięciu miesiącach Strony przygotowały umowy w dwóch wersjach językowych, które wraz z załącznikami liczą ok 2500 stron. Najważniejsze założenia to :

  1. Umowa opiewa na 120 mln złotych. Tyle pieniędzy ma zainwestować w ciągu 5 lat w Wesołe Miasteczko firma TMR.
  2. Powstanie nowa spółka celowa, w której 25 proc. udziałów będzie mieć Park Śląski, a 75 proc. udziałów – firma TMR.
  3. Do spółki Park Śląski wniesie zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa Śląskie Wesołe Miasteczko, spółka TMR – pieniądze (w pierwszym etapie 27 mln zł) oraz know-how.
  4. Do spółki Park Śląski nie wnosi ziemi, na której stoi Śląskie Wesołe Miasteczko.
  5. Ziemia będzie przedmiotem dzierżawy. Nowa spółka będzie dzierżawić ziemię, przez pierwsze 5 lat płacąc Parkowi Śląskiemu czynsz dzierżawny w wysokości 1,4 mln zł, później – 1 mln euro rocznie.
  6. Po 5 latach od początku działalności nowej spółki, firma TMR wykupi 25 proc. udziałów od Parku Śląskiego za 10 mln złotych, stając się tym samym jedynym udziałowcem firmy.
  7. Po 5 latach od początku działalności nowej spółki, obszar Wesołego Miasteczka powiększy się o dodatkowe tereny.
  8. W umowie jest zagwarantowanych szereg kar umownych i innych zabezpieczeń interesów stron.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji.

Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich.

Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2012 r.

Dzięki dostępowi do kapitału TMR ma możliwości aby przywrócić Śląskiemu Wesołemu Miasteczku utracony blask i uczynić z niego nowoczesny ośrodek, który spełni oczekiwania Polaków.