Aktualności

Tarcza Antykryzysowa

Czy przedsiębiorcy są zadowoleni z pomocy Państwa? Otóż oczekują oni większego zaufania Państwa do obywatela i możliwości składania wniosków bez urzędniczych decyzji! Przedsiębiorcy nie chcą być uzależnieni od decyzji, dziś każdy walczy o życie (dosłownie!), więc oczekujemy, by Państwo wprowadziło automatyczne rozwiązania: przede wszystkim:

  1. Dobrowolny ZUS i jedynie powiadomienie ZUS przez Przedsiębiorcę – to jest pierwszy postulat, który już w sobotę podnosił Rzecznik MSP Adam Abramowicz;
  2. Możliwość odroczenia płatności PIT i VAT – na 3  lub 6 miesięcy – także wyłącznie w formie powiadomienia przez przedsiębiorcę;
  3. Wypłaty 40-40-20 na wniosek przedsiębiorcy po każdym miesiącu, bez oczekiwania, pracownicy muszą dostać wynagrodzenie;
  4. Karencyjności płatności kredytów – ale w taki sposób, by Bank mógł odmówić tylko w wyjątkowych sytuacjach;
  5. Przyłączenie się samorządów do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Rzecznika MSP Adama Abramowicza w zakresie zawieszenia i/lub umorzenia czynszów od lokali komunalnych, podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie.

Cały wywiad znajdziecie Państwo [tutaj]