Aktualności

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowości dla przedsiębiorców

Rządowe zapowiedzi zmian zasad udzielania pomocy spotkały się z niektórymi oczekiwaniami przedsiębiorców. Rozszerzenie możliwości uzyskania częściowego zwolnienia z obowiązku uiszczania składek, możliwość dłuższego korzystania z tzw. świadczenia postojowego oraz zapowiedź uruchomienia wsparcia finansowego koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju to główne instrumenty, jakie wprowadzone zostały do polskiego prawa w związku działaniami Rządu w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

1. Rozszerzenie możliwości zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ZUS. 

Do grona przedsiębiorców, którzy mogą się ubiegać o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja tego roku dołączyli mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 10 do 49 osób. Zwolnienie z ZUS obejmuje 50% wysokości składek za każdego pracownika. Wniosek mogą złożyć również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego 2020 r., co jest nowością względem pierwszej wersji Tarczy. Wprowadzona zmiana zakłada, że jeśli przedsiębiorca, który w związku z nowelizacją zgłosił wniosek o zwolnienie za składki już opłacone (np. za marzec), otrzyma zwrot „nadpłaconych” składek, czyli 50% kwoty.

Jednocześnie, wbrew postulatom przedsiębiorców, utrzymany został limit przychodów, jaki obowiązuje dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a wynoszący trzykrotność średniego wynagrodzenia.

2. Zmiany w świadczeniu postojowym.

Świadczenie to, obok dofinansowań do wynagrodzenia pracowników, jest środkiem służącym do zapewnienia finansowania kosztów działalności jednoosobowej lub osobom samozatrudnionym. Względem pierwszej wersji tarczy, przede wszystkim zniesiono limit przychodów dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Świadczenie będzie mogło być przyznane trzykrotnie, a nie tylko raz, jak zakładano wcześniej.

3. Zwolnienia w przypadku otrzymywania dofinansowania. 

Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej znosi zakaz wypowiadania umów o pracę w okresie po otrzymywaniu dofinansowania. Obecnie pracodawca nie może zwolnić pracowników w okresie, za jaki otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń, ale zakaz ten przestanie obowiązywać wraz z ustaniem pobierania wsparcia ze środków publicznych.

4. Dofinansowanie za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju w formie subwencji częściowo i warunkowo bezzwrotnej. 

Instrument ten nie jest jeszcze dostępny dla przedsiębiorców, obecnie trwa proces notyfikacji przepisów Komisji Europejskiej. Wsparcie to może okazać się ratunkiem dla wielu przedsiębiorstw, ponieważ opiera się na możliwości uzyskania wsparcia finansowego, które w 75% może być bezzwrotne, pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę wymogów wskazanych w ustawie.

Wsparcie obejmuje cały sektor, od mikro do dużych przedsiębiorców. Podmioty z sektora mikro oraz MŚP będą mogły ubiegać się o uzyskanie pomocy za pomocą systemu bankowości elektronicznej wybranych banków komercyjnych. Duzi przedsiębiorcy będą obsługiwani za pośrednictwem specjalnego formularza.

Co do szczegółów i kwot subwebcji, przedstawiają się one następująco:

  • Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający od 1 do 9 osób, a których obroty spadły w związku z COVID-19 o 25%, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kwotą do 324.000 złotych w trzyletniej perspektywie. Subwencja jest w 75% bezzwrotna, o ile przedsiębiorca będzie prowadzić działalność i utrzyma poziom zatrudnienia.
  • Mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniający od 10 do 249 osób, mogą liczyć na wsparcie w kwocie do 3.500.000 złotych w trzyletnim okresie. Subwencja jest w 75% bezzwrotna, o ile przedsiębiorca będzie prowadzić działalność, utrzyma poziom zatrudnienia i zanotuje straty w sprzedaży.
  • Duzi przedsiębiorcy, zatrudniający od 250 osób, którzy utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług w związku z COVID-19, zanotowali spadek obrotów o co najmniej 25 %, nie mają możliwości skorzystania z limitów kredytowych oraz nie mają dostępu do rynków kapitałowych, mogą się ubiegać o indywidualnie ustalone dofinansowanie, w postaci obligacji, pożyczek lub instrumentów kapitałowych, w kwocie nawet do 1 miliarda złotych.

W każdym z powyższych przypadków wsparcie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 31 grudnia 2019 r. za ten okres nie zalegają z płatnością podatków i składek, a także posiadają rezydencję podatkową w Polsce (dotyczy do beneficjentów rzeczywistych). Kwoty z subwencji powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Każdorazowo, szczegóły uzyskania dofinansowania określać będzie umowa.

 

radca prawny Adam Madejski