Aktualności

Szkolenie „Analiza finansowa jednostek gospodarczych”

Szkolenia miały na celu umożliwienie prawnikom dokonanie oceny sytuacji finansowej kontrahenta pod kątem zastosowania dla Klienta najlepszych rozwiązań prawnych i uchronienie go od ryzyk gospodarczych.

Szkolenia prowadzone były przez Akademię Biznesu MDDP.

Uważamy, że stałe podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy zespołu jest niezbędne do zapewnienia Klientowi najwyższej jakości usług prawnych.