Aktualności

Szkolenia z prywatyzacji i prawa do nieodpłatnego nabycia akcji

Końcem stycznia tego roku, Kancelaria przeprowadziła cykl szkoleń dla pracowników Klienta z branży górniczej z zakresu prywatyzacji spółki oraz prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

Szkolenie obejmowały zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów prywatyzacji i związanych z nimi obowiązków ciążących na spółce, prawa do nieodpłatnego nabycia akcji oraz zasad liczenia stażu pracy związanego z przydziałem pracownika do określonej grupy stażowej, tzw. skupu akcji pracowniczych, aspektów podatkowych związanych z prawem do nieodpłatnego nabycia akcji, przekształceń podmiotowych, prawa rynku kapitałowego oraz ochrony danych osobowych.

Szkolenia poparte były ugruntowanym doświadczeniem prowadzących szkolenie w prywatyzacji innych spółek, umożliwiającym bieżące rozwiązywanie wszelkich problemów Klienta dotyczących powyższego zagadnienia, w tym przede wszystkich problemów prawnych.

Szkolenia przeprowadzili doświadczeni specjaliści z zakresu prywatyzacji, akcji pracowniczych oraz zagadnień z nimi powiązanych, w osobach radcy prawnego Magdaleny Empel, aplikanta adwokackiego Beaty Bieniek-Wiera oraz prawnika Pawła Sobika.