Aktualności

Spółka komandytowa już niedługo z podatkiem CIT?

Od 2021 r. rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych najprawdopodobniej stanie się faktem. Rada Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych opublikowała komunikat informujący o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań uszczelniających system podatku dochodowego.

W puli propozycji pojawiło się m.in. nadanie statusu podatnika podatku dochodowego (CIT) spółce komandytowej oraz tym spółkom jawnym, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach nie są ujawniani. Komunikat zakłada ponadto obowiązek sporządzenia i ujawnienia tzw. polityki podatkowej spółki. Działania podejmowane przez rząd są ukierunkowane na walkę z tzw. agresywną optymalizacją podatkową przedsiębiorców, w związku z czym należy spodziewać się wprowadzenia licznych sankcji za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie obowiązków.

Komunikat nie precyzuje także czy zysk wypłacany ze spółki komandytowej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania. Jeżeli nie, straci sens często stosowana konstrukcja „sp. z o.o. sp.k.”.

Wszystko wskazuje na to, że na przepisy przejściowe nie ma co liczyć, a czasu na ewentualne przekształcenia będzie niewiele.

Więcej można przeczytać pod linkiem: [tutaj]. 

Link do komunikatu Rady Ministrów: [tutaj]. 

 

radca prawny Jarosław Rudy

aplikant adwokacki Dominika Bielecka 

 

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie