Aktualności

Sektorowe zamówienia publiczne w górnictwie – szkolenie

7 lutego 2013 r. członkowie zespołu kancelarii: r.pr. Ewa Lejman oraz r.pr. Bartosz Brzezina, poprowadzili szkolenie nt. „

Celem szkolenia zorganizowanego w formie warsztatów było zapoznanie uczestników ze szczegółowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sektorowych zamówień publicznych w górnictwie oraz wchodzącą w życie 20 lutego 2013 r. nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych.

Wśród poruszanej tematyki w szczególności znalazły się zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów zamawiających sektorowych, warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

W zakresie wchodzącej w życie nowelizacji omówiono nowe i zmienione przesłanki wykluczenia z postępowania, z uwzględnieniem kwestii ofert składanych przez podmioty z jednej grupy kapitałowej a także problematykę dialogu technicznego oraz systemu kwalifikowania wykonawców w zamówieniach sektorowych.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem osób związanych z branżą górniczą zarówno ze strony wykonawców jak i zamawiających.