Aktualności

Rewolucja – od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS tylko elektroniczne

Od lipca 2021 r. nie będzie możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma rejestracji podmiotu lub wpisu zmian do Rejestru w KRS będzie forma elektroniczna.

Po 1 lipca wysłanie „papierowego” wniosku do KRS skutkować będzie zwrotem.

Dokumenty elektroniczne będą wymagały podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, udostępnione formularze w wersji elektronicznej mają już w trakcie ich wypełniania weryfikować kompletność i poprawność wniosków, co wpłynie na przyspieszenie rejestracji, unikniemy dzięki temu zwrotów z uwagi na niepoprawnie uzupełniony formularz lub pominięcie jakiejś rubryki.

Korespondencja z Sądem również będzie elektroniczna, nie będziemy już otrzymywać papierowych postanowień z Sądu.

Co więcej, nie będzie potrzeby, ani nawet możliwości składania oryginałów aktów notarialnych. W końcu zostanie wykorzystane Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W trakcie wypełnienia wniosku do eKRS, wystarczające będzie wskazanie we wniosku numeru z potwierdzenia o zarejestrowaniu aktu notarialnego w Repozytorium, które otrzymujemy od Notariusza. System, po wpisaniu tego numeru we wniosku automatycznie pobierze akt notarialny i dołączy go do naszego wniosku.

Utworzony system teleinformatyczny ma również umożliwiać przeglądanie akt rejestrowych, co z kolei ułatwi i przyspieszy dostęp do zgormadzonych dokumentów rejestrowych, ale tylko dla spraw wszczętych po 1 lipca.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców. Podmioty, które wpisane są do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej póki co będą mogły wybrać czy wniosek zostanie złożony „papierowo” czy też elektronicznie.

Zmiana jest dosyć rewolucyjna , ale według nas nieunikniona w obecnych czasach. Skończy się era drukowania i kopiowania dokumentów. Wprowadzony już obowiązek elektronicznego składania do Rejestru sprawozdań finansowych był początkiem tychże zmian.

Od ponad roku uczestniczymy w postępowaniach całkowicie elektronicznych w sprawach naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego i tryb ten sprawdza się perfekcyjnie.

 

 

Roksana Dworak, prawnik