Aktualności

Radcowie Prawni Jarosław Rudy i Ewa Lejman, wspólnicy kancelarii Żyglicka i Wspólnicy doradzali Tech Invest Group S.A. przy zawarciu umowy inwestycyjnej w zakresie przejęcia Erato Energy sp. z o.o.

Radcowie Prawni Jarosław Rudy i Ewa Lejman, wspólnicy kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, doradzali Tech Invest Group S.A. (dalej TIG) przy zawarciu umowy inwestycyjnej w zakresie przejęcia Erato Energy sp. z o.o. (dalej Erato), a następnie połączenia spółek.

Zgodnie z umowę TIG dokona przejęcia wszystkich udziałów Erato (100% kapitału zakładowego) poprzez ich nabycie od wspólników Erato. W zamian udziałowcy Erato obejmą nowo wyemitowane akcje TIG serii I w proporcji odpowiadającej ich parytetowi w strukturze udziałowej Erato.

W związku z wniesieniem aportu w postaci udziałów Erato, TIG stanie się jedynym wspólnikiem Erato. W kolejnym kroku nastąpi połączenie z TIG przez przejęcie Erato.

Zgodnie z wyceną sporządzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny i potwierdzoną opinią biegłego rewidenta, wartość godziwa Erato wynosi 107.865.233,10 zł.