Aktualności

Radca Prawny Jarosław Rudy doradzał funduszowi Kvarko ASI sp. z o.o. przy inwestycji w spółkę VITROTEST EUROPE sp. z o.o.

Wspólnik Zarządzający kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, radca prawny Jarosław Rudy doradzał funduszowi Kvarko ASI sp. z o.o. przy inwestycji w spółkę VITROTEST EUROPE sp. z o.o. realizującej projekt B+R pt. „OPRACOWANIE NOWEGO RODZAJU KONTROLI SYNTETYCZNYCH W IMMUNOENZYMATYCZNYCH TESTACH DIAGNOSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE TESTU DO WYKRYWANIA ZAKAŻENIA WIRUSEM ODRY”.

Łączna wartość środków pozyskanych przez VITROTEST EUROPE sp. z o.o. to 1 mln zł.

Vitrotest Europe zaprojektuje i wdroży nowy rodzaj syntetycznych kontroli w immunoenzymatycznych testach diagnostycznych typu ELISA.

ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) to jeden z najpowszechniejszych testów w badaniach biomedycznych służących do wykrywania i ilościowego oznaczania białek zawartych w badanej próbce, takich jak np. przeciwciała czy antygeny. Test stosuje się m.in. w diagnostyce na występowanie wirusów w organizmach ludzkich.

Innowacja będzie polegała na wprowadzeniu dodatkowej kontroli o niskiej awidności. Aktualnie są one praktycznie niedostępne w sprzedaży komercyjnej, ponieważ do ich wytwarzania standardowo niezbędna jest surowica ludzka pobrana od osób, które mają po raz pierwszy kontakt z patogenem, co stanowi deficyt w populacji ludzkiej. Vitrotest Europe opracowuje nową technologię, która pozwoli stosować testy o niskiej awidności bez konieczności wykorzystania surowicy.

Termin „awidność” oznacza wypadkową sił oddziałujących pomiędzy całymi cząsteczkami przeciwciał i antygenem. Niska awidność jest charakterystyczna dla wczesnej infekcji, co jest kluczowe z perspektywy wdrożenia skutecznego leczenia w odpowiednim czasie (na początku infekcji).

W pierwszym etapie nowy rodzaj testów zostanie zaimplementowany do testów wykrywających zakażenie wirusem odry, a następnie planowane jest rozszerzanie zakresu o kolejne infekcje.