Aktualności

Radca Prawny Jarosław Rudy doradzał funduszowi Kvarko ASI sp. z o.o. przy inwestycji w spółkę BRELECTON SYSTEMS sp. z o.o.

Wspólnik kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, radca prawny Jarosław Rudy doradzał funduszowi Kvarko ASI sp. z o.o. przy inwestycji w spółkę BRELECTON SYSTEMS sp. z o.o. realizującej projekt „Automatyzacja procesów nanoszenia cienkich warstw polimerowych metodami zanurzeniowymi”.

Łączna wartość środków pozyskanych przez BRELECTON SYSTEMS sp. z o.o. to 1 mln zł.

BRELECTON SYSTEMS rozwija technologię, która ma na celu optymalizację procesów nanoszenia cienkich warstw polimerowych metodami zanurzeniowymi oraz automatyzację czynności, które obecnie prowadzone są ręcznie. Ma to spowodować m.in.:

  • oszczędność czasu,
  • odpowiednią powtarzalność i odtwarzalność procesów,
  • redukcję pracy ludzkiej i ciągłej kontroli nad procesem,
  • łatwiejszą pracę nad wdrażaniem innowacji,
  • możliwość testowania oraz porównywania wyników wielu różnych eksperymentów,
  • możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych w niewielkiej przestrzeni laboratoryjnej,
  • automatyczne wykonywanie czynności operacyjnych przez system zarządzający procesami, co z założenia wpływa na zdecydowanie wyższą powtarzalność procesów oraz precyzję,
  • ograniczenie kosztów poprzez redukcję liczby powtórzeń niezbędnych do uzyskania pożądanego efektu oraz ilości odczynników.

System znajdzie zastosowanie w wielu obszarach, gdzie obecnie wykorzystywane są cienkie warstwy, m.in. w optyce (filtry interferencyjne), fotonice, optoelektronice (m.in. diody LED, FET), w układach wielowarstwowych (np. filtry interferencyjne), przy warstwach zabezpieczających czy warstwach nadających materiałom nowych właściwości (np. wytwarzanie warstw hydrofobowych). Spółka będzie oferować swoje produkty na perspektywicznym europejskim rynku sprzętu do nanoszenia cienkich warstw, którego wartość w 2016 r. została oszacowana na 0,99 mld USD, a prognozy na 2023 r. przewidują wzrost do 1,31 mld USD.