Aktualności

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pani Mecenas Izabella Żyglicka zwołała na dzień 9 września br. posiedzenie Zespołu. 

Posiedzenie odbędzie się w formie videokonferencji, która rozpocznie się o godz. 13:30. Jego tematem będzie nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia, która będzie dostępna na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców [link dostępny tutaj].