Aktualności

Pomagając Ukrainie

Żyglicka i Wspólnicy już od pierwszych dni wojny niesie realną pomoc Ukraińcom i Ukrainie.

Kancelaria przyczyniła się do uruchomienia korytarza humanitarnego na granicy ukraińskiej w Medyce, rozwiązania problemu osób pochodzących z krajów Afryki, koczujących na granicy polskiej w Medyce, przekroczenia granicy ukraińskiej przez ok. 60 cudzoziemców, w tym studentów medycyny, dostarczenia pomocy medycznej humanitarnej z kancelarii z Malty, a także niosła stałą pomoc prawną dla obywateli Ukrainy w Polsce i za granicą poprzez m.in. sporządzanie dokumentacji związanej z pobytem Ukraińców w Polsce czy też bieżącym doradztwem prawnym. Kancelaria pełni nieodpłatne telefoniczne dyżury prawne dla Ukraińców ramach akcji Adwokaci dla Ukrainy w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ponadto kancelaria prowadziła akcje informacyjną o prawach Ukraińców w związku z przekraczaniem przez nich granicy i poborem do wojska we współpracy ze zrzeszoną z nią Kancelarią Ukraińską w Dnieprze (Dnipro) w dwóch językach, a obecnie współpracuje z adwokatką z Lwowa, która uciekła przed wojną czyniąc z niej swojego konsultanta ds. Ukrainy i Ukraińców, która udziela pomocy swoim rodakom, mówiącym wyłącznie po ukraińsku.

Obecnie we współpracy z rzecznikiem biznesu Ukrainy Romanem Waszczukiem i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Kancelaria opracowuje formułę prawną przeniesienia prywatnego Uniwersytetu Medycznego w Kijowie do Polski celem kontynuowania w dotychczasowej formule studiów przez ukraińskich i zagranicznych studentów medycyny. Pomoc materialna w postaci pomocy rzeczowej i finansowej, a także wsparcie ukraińskich dzieci w szkole podstawowej nr 65 w Katowicach wieńczy ogrom zaangażowania Kancelarii na rzecz Ukraińców i Ukrainy dotkniętych wojną.

Ocena potrzeb prawnych i faktycznych Ukraińców uciekających przed wojną

W pierwszych dniach wojny 25-27 lutego br. adwokat Kancelarii wraz z delegacją udali się na granicę w Medyce celem niesienia pomocy humanitarnej i oceny najpilniejszych potrzeb prawnych i faktycznych Ukraińców przekraczających granicę.

Korytarz humanitarny

Po rozmowach przeprowadzonych z wolontariuszami, funkcjonariuszami straży granicznej oraz innym adwokatem, który kilkadziesiąt godzin próbował przekroczyć granicę ukraińską w Medyce w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, ustaliliśmy, że konieczne jest pilne uruchomienie po stronie ukraińskiej, przed granicą, korytarza humanitarnego z pomocą dla ludzi stojących w kolejce po 60 godzin (i więcej) bez podstawowych środków żywności czy okrycia.

W tym celu we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką i niektórymi z Klientów kancelarii, a także z innymi organizacjami humanitarnymi i osobami udało się uruchomić korytarz pomocy humanitarnej na granicy ukraińskiej przed Medyką, przez którą docierała najbardziej potrzebna pomoc.

Problem cudzoziemców pochodzących z krajów Afryki

Na miejscu zauważono problem cudzoziemców pochodzących z Afryki, które nie opuszczały granicy polskiej w Medyce od kilku dni. W związku z zauważonym problemem, o obserwacjach zaistniałego stanu rzeczy, w tym o nieprawidłowościach, poinformowaliśmy pracownika UNHCR, który podjął pilną interwencję. Osoby te przewieziono do ośrodków dla uchodźców, a następnie uruchomiono darmowe, dobrowolne rejsy ewakuacyjne do krajów pochodzenia.

Problem studentów cudzoziemców

W związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach związanych z nieprzepuszczaniem przez granicę ukraińską studentów medycyny z Ivano-Frankowska będących cudzoziemcami, adwokat Kancelarii przyczynił się do umożliwienia przekroczenia granicy przez ponad 60 obywateli obcych państw przez granicę w Medyce, w tym w szczególności obywatela Algierii oraz Egiptu. W tym celu została m.in. podjęta interwencja w UNHCR oraz w dwóch innych organizacjach humanitarnych.

Problemów prawnych na granicy w Polsce nie stwierdzono.

Współpraca z kancelarią z Ukrainy celem przekazywania informacji prawnych o prawie ukraińskim

Kancelaria w ramach Ally Law współpracowała z Kancelarią https://dynasty.legal/en/team, która jest jej partnerem prawnym na Ukrainie i opracowywała informacje prawne dla obywateli Ukrainy dotyczące ich praw i obowiązków związanych, m.in. z poborem do wojska, czy przekroczeniem granicy. W tym celu przygotowano grafiki informacyjne po polsku i po ukraińsku.

Stałe doradztwo prawne dla Ukraińców

Kancelaria udzielała stałych porad prawnych w sprawach związanych z opuszczeniem terenu Ukrainy oraz sytuacji Ukraińców – zarówno Polakom chcącym pomóc Ukraińcom, jak i Ukraińcom mającym rodzinę na terenie konfliktu zbrojnego. Adw. Beata Bieniek-Wiera oraz apl. adw. Dominika Bielecka pełnią stałe dyżury telefoniczne w ramach projektu Izby Adwokackiej w Katowicach „Adwokaci dla Ukrainy”, podczas których udzielają pomocy prawnej pro bono. W ramach projektu listy adwokatów zostały przesłane do sądów z obszaru apelacji katowickiej. W efekcie panie mecenas pomagają również w przygotowywaniu wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego, co okazało się najpilniejszą potrzebą wobec napływu dzieci ukraińskich do Polski.

Pomoc prawna pro bono obejmuje także udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez obywateli Ukrainy oraz wolontariuszy w social media kancelarii takich jak Linkedin i Instagram, gdzie prowadziliśmy kampanię informacyjną o prawach obywateli Ukrainy.

Fundacja dla Ukraińców

Kancelaria sporządziła pełną dokumentację dla utworzenia Fundacji, mającej nieść pomoc humanitarną dla Ukraińców. Celem fundacji Kobiety Ukrainy Śląsk jest niesienie pomocy dla Ukrainy i obywateli Ukrainy. Fundacja została stworzona również przez obywateli Ukrainy.

Konsultant ds. Ukrainy i Ukraińców – adwokat z Ukrainy

Adwokat ze Lwowa Hanna Sadovska, została naszym konsultantem ds. Ukrainy i Ukraińców. Pani Mecenas pomaga nam w niesieniu pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, szczególnie tym, którzy nie mówią w języku polskim. Pani Mecenas trafiła pod nasze skrzydła już na początku wojny i staliśmy się jej przewodnikiem w Polsce. Pomagamy jej w osiedleniu się na terenie naszego kraju, w tym we wpisie na listę prawników zagranicznych.

Pomoc materialna

Na granicę w Medyce i na dworzec w Przemyślu została zawieziona rzeczowa pomoc materialna dla Ukraińców. Ponadto, kancelaria przekazała środki finansowe na zbiórki dla Ukrainy.

Pomoc w zorganizowaniu pomocy humanitarnej przekazywanej przez zrzeszoną kancelarię z Malty

Kancelaria pomogła w zorganizowaniu przekazania pomocy humanitarnej – medycznej przez prawników z kancelarii zrzeszonej na Malcie.

Przeniesienie do Polski działalności Uniwersytetu Medycznego w Kijowie

Obecnie we współpracy z rzecznikiem biznesu Ukrainy Romanem Waszczukiem i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Kancelaria (r.pr. Izabella Żyglicka) opracowuje formułę prawną przeniesienia prywatnego Uniwersytetu Medycznego w Kijowie do Polski celem kontynuowania w dotychczasowej formule studiów przez ukraińskich i zagranicznych studentów medycyny. Planowane jest przeniesienie m.in. wykładowców oraz studentów na terytorium RP oraz kontynuowanie studiów w języku ukraińskich w dotychczasowej ukraińskiej podstawie programowej.

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie