Aktualności

Pani Mecenas Izabella Żyglicka została Przewodniczącą Zespołu ds. Projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Pani Mecenas była inicjatorką powstania Zespołu roboczego ds. Projektu w/w Ustawy. Zespół działa w ramach Rady Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pana Adama Abramowicza. Zespół wypracował Stanowisko, które zostanie przedstawione na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Przedsiębiorczości z udziałem zaproszonych Ministrów w dniu 21 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

Zespół wskazuje obszary relacji Konstytucji dla Biznesu z proponowanym projektem Ustawy, które zdaniem zespołu, zaprzeczają naczelnym zasadom Konstytucji, tj.

  1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
  2. Zasadzie domniemania niewinności przedsiębiorcy.
  3. Zasadzie proporcjonalności.
  4. Zasadzie przyjaznej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów.

Zespół wyraził otwartość na rozwiązania służące zapobiegania w Polsce przestępczości i gotowość do dalszych prac.

W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele największych związków przedsiębiorców i izb gospodarczych.