Aktualności

Ochrona sygnalistów czyli na co muszą przygotować się przedsiębiorcy

17 grudnia 2019 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej, zwyczajowo nazywana dyrektywą o ochronie sygnalistów. Od tego momentu państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają dwa lata na implementację do swojego porządku prawnego rozwiązań zapewniających obsługę oraz ochronę sygnalistów – czyli osób dokonujących zgłoszenia nieprawidłowości w ramach świadczonej pracy, pełnionych obowiązków, wykonywanej umowy. Należy mieć na uwadze, że przywołana dyrektywa wyznacza minimalne standardy w zakresie ustanowienia kanałów, procedur informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. O ostatecznym kształcie rozwiązań będą decydować krajowi ustawodawcy. Jeżeli chodzi o polskie regulacje, to na ten moment nie jest jeszcze pewne czy tematyka sygnalistów doczeka się własnej ustawy, czy na przykład stanie się częścią planowanej już od pewnego czasu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Zgodnie z powołaną dyrektywą nowe obowiązki związane z obsługa i ochroną sygnalistów mają odnosić się do podmiotów sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 50 pracowników (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z innych aktów prawnych np. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz wszystkich podmiotów sektora publicznego (państwa członkowskie będą mogły zwolnić z obowiązku gminy liczące poniżej 10.000 mieszkańców lub zatrudniające poniżej 50 pracowników oraz inne podmioty sektora publicznego zatrudniające mniej niż 50 pracowników).

Na przedsiębiorcach będą ciążyły obowiązki związane z przygotowaniem procedur na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych obejmujące:

  1. zapewnienie kanałów przyjmowania zgłoszeń zapewniających ochronę poufności tożsamości sygnalisty,
  2. potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni oraz przekazanie w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dokonania zgłoszenia informacji zwrotnych o sposobie rozpoznania sprawy,
  3. wyznaczenie bezstronnej osoby, działu lub podmiotu zewnętrznego zajmującego się realizacją działań następczych (podmioty te będą mogły odpowiadać również za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń),
  4. zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur dokonywania zgłoszeń.

Wprawdzie nie znamy ostatecznego kształtu krajowych unormowań prawnych, niemniej warto już teraz rozważyć przygotowanie się do wdrożenia nowych procedur.

 

adwokat Michał Korszla

 

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie