Aktualności

Obowiązek aktualizacji numeru PESEL w CEIDG

Przypominamy, że do 19 maja 2018 r. mają czas przedsiębiorcy wpisani do CEIDG na ujawnienie w rejestrze swojego numeru PESEL. Sprawa dotyczy tych osób, które zarejestrowały działalność przed 1 stycznia 2012 r. i do chwili obecnej nie aktualizowały wpisu poprzez ujawnienie w nim numeru PESEL. Brak dopełnienia tego obowiązku skutkuje wykreśleniem wpisu z CEIDEG, co następuje z urzędu.