Aktualności

Nasza Kancelaria na światowym zjeździe członków IALF

W dniach od 19 do 23 maja 2015 r. w Atenach odbyło się Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia International Alliance of Law Firms, do którego należy nasza Kancelaria.

Kancelarię reprezentował wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy Ewa Lejman. IALF jest międzynarodową siecią wyselekcjonowanych kancelarii prawnych, zapewniających obsługę prawną prawie na całym świecie.

Na corocznym Zgromadzeniu uczestnicy omawiali przede wszystkim szanse związane z powstaniem Ally Law – wywodzącej się z IALF sieci kancelarii prawnych, oferującej usługi dla firm globalnych,  prowadzących działalność gospodarczą w wielu krajach na całym świecie. W trakcie spotkań członkowie IALF poruszyli także tematykę związaną  z efektywnym wykorzystaniem innowacyjnych technologii w świadczeniu usług prawniczych oraz kwestie umiejętnego zarządzania projektami przez prawników.

Dzięki obecności w International Alliance of Law Firms oraz Ally Law obsługa transakcji międzynarodowych staje się jedną ze sztandarowych specjalizacji naszej kancelarii.