Aktualności

Najnowszy numer „Akcjonariusza”

W najnowszym „Akcjonariuszu” pojawił się artykuł autorstwa Dominiki Bieleckiej, która w Kancelarii pełni rolę Approved Compliance Officera oraz AML Officera.

W artykule pt. „Czy akcjonariuszowi potrzebna jest wiedza o AML” możemy przeczytać m.in.:

  • Kto musi stosować AML i skoro instytucją obowiązaną jest spółka akcyjna, to jaką rolę pełni akcjonariusz?
  • Kto „za tym wszystkim stoi” – czyli jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego i czy wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest wystarczający?
  • Akcjonariusz w zarządzie – o odpowiedzialności za AML
  • Diagnoza: instytucja obowiązana. Prawa i obowiązki spółki i akcjonariusza
  • Obowiązkowa dokumentacja AML – co każda instytucja obowiązana mieć powinna?
  • Metody oceny ryzyka – ilościowe, jakościowe czy mieszane?
  • Jak dobrze wdrożyć AML? Duch AML i perspektywa holistyczna

Czasopismo „Akcjonariusz” jest wydawane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Link do artykułu [czytaj tutaj]