Aktualności

Nadchodzą zmiany w ustawie o ofercie – koniec wezwań po przekroczeniu 33%

8 kwietnia została przekazana prezydentowi do podpisu nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona głównie liczne zmiany dotyczące listów zastawnych, ale oprócz tego modyfikuje także przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – przede wszystkim zmianie ulegają progi wezwań. Nowa regulacja zakłada zamianę istniejących dotychczas dwóch progów, których przekroczenie powoduje konieczność wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, na jeden próg w wysokości 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Na czym polega zmiana w ustawie o ofercie dotycząca progów wezwań? 

Wezwanie to propozycja odkupienia akcji spółki będącej przedmiotem wezwania, skierowana przez wzywającego do akcjonariuszy tej spółki. Obecnie zgodnie z prawem podmiot, który nabył akcje w spółce dopuszczonej do obrotu publicznego i tym samym przekroczył próg 33% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zobowiązany jest ogłosić wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów. Po przekroczeniu 66% głosów podmiot ten jest zobligowany wezwać do sprzedaży lub zamiany wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Nowe przepisy zakładają istnienie tylko jednego progu: 50%. Konsekwencja jego przekroczenia ma być taka sama jak dotychczas w przypadku 66%, czyli konieczność wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

Co to oznacza dla inwestorów? 

Z jednej strony oznacza to, że osiągnięcie progu, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek ogłoszenia zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, nie jest już takie łatwe. Nie wystarczy jak uprzednio niecała jedna trzecia liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, ale konieczne jest przekroczenie połowy liczby głosów. Z drugiej zaś strony osiągnięcie progu po przekroczeniu którego powstaje obowiązek ogłoszenia zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki jest zdecydowanie łatwiejsze. Jeżeli prezydent podpisze ustawę to już niebawem przekonamy się czy rozwiązanie to sprawdzi się w praktyce i okaże się zabezpieczać interesy mniejszościowych inwestorów lepiej niż obecne. Przepisy zmieniające ustawę o ofercie mają wejść w życie z dniem 30 maja 2022 roku.

 

Autor: Sergiusz Mościński – asystent prawny