Aktualności

Mniejszościowy Akcjonariusz wygrywa z Wodociągami w Tychach

7 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok uwzględniający powództwo naszego Klienta przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. (RPWiK).

Akcjonariusz, reprezentowany przez partnera naszej Kancelarii radcę prawnego Leszka Paterka, zaskarżył uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RPWiK o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu.

Sąd podzielił nasze stanowisko, iż w/w uchwałę należało uchylić, gdyż aportem wniesiono przedawnioną czyli bezwartościową wierzytelność a objęcie akcji przez jedynego akcjonariusza – miasto Tychy nastąpiło z pominięciem pozostałych akcjonariuszy, czym naruszono interes spółki i pokrzywdzono akcjonariusza.

Wcześniej informowaliśmy, iż Sąd Okręgowy z wniosku innego naszego Klienta – akcjonariusza wstrzymał skuteczność uchwały o podziale zysku, gdyż RPWiK nie podzieliło się dywidendą ze swoimi akcjonariuszami mimo, iż nie było przeszkód prawnych ani ekonomicznych.

To kolejny przykład tego, iż w starciu ze swoimi mniejszościowymi akcjonariuszami spółka może przegrać spór.

Zarządy spółek komunalnych i skarbu państwa powinny szczegółowo zaznajomić się z tym orzeczeniem, gdyż akceptowanie aportów w postaci przedawnionych czyli bezwartościowych wierzytelności może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

Aktualnie akcjonariuszami RPWiK Tychy S.A. są miasta i gminy: Tychy, Orzesze, Bieruń, Łaziska Górne, Wyry, Brzeszcze, Lędziny, Bojszowy, Kobiór oraz osoby fizyczne i prawne.