Aktualności

MIKROPOŻYCZKA do 5.000 zł. – Tarcza Antykryzysowa

Poniżej przedstawiam opracowanie możliwości wystąpienia przez mikroprzedsiębiorcę o mikropożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5.000 zł.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy:

1) który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (musi być co najmniej 1 zatrudnienie – system nie przyjmuje wniosków poniżej 1 etatu) na dzień 29.02.2020 r. 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

W jakiej wysokości?

do 5.000 zł

Na jaki cel?

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności

Co należy zrobić?

Złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, a następnie podpisać umowę. W Katowicach ogłoszenie opublikowano [tutaj]. 

Czym ta pożyczka różni się od innych?

1) Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (obecnie jest to 1,05)

2) Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

3) Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

adwokat Beata Bieniek-Wiera