Aktualności

Mecenas Izabella Żyglicka Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, na którym Pani Mecenas Izabella Żyglicka, została powołana na stanowisko Wiceprezesa Izby.

Jesteśmy dumni z tego, że aktywność Pani Mecenas Żyglickiej jako Rzecznika Praw Przedsiębiorców została doceniona powierzeniem jej tej zaszczytnej funkcji społecznej.