Aktualności

Mecenas Izabella Żyglicka w składzie Zespołu Roboczego w Ministerstwie Finansów

Mamy zaszczyt poinformować, że 27 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju i Finansów został powołany Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, w skład którego, z ramienia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, weszła Rzecznik Praw Przedsiębiorców Pani Mecenas  Izabella Żyglicka.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców w kontaktach z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej oraz tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.