Aktualności

Mecenas Izabella Żyglicka Radcą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, obradujące w dniu 9 czerwca 2014 r. dokonało wyboru nowej Rady Izby na kadencję 2014 – 2018, której członkiem została Mecenas Izabella Żyglicka, otrzymując tytuł Radcy Izby.

Mecenas Żyglicka złożyła ślubowanie, w którym zobowiązała się m. in. sumiennie działać na rzecz gospodarczego rozwoju regionu i kraju oraz umacniania samorządu gospodarczego a także chronić dobre imię i autorytet przedsiębiorcy w społeczeństwie.

Jednocześnie w uznaniu za wsparcie rozwoju Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego Walne Zgromadzenie RIG przyznał Mecenas Izabelli Żyglickiej Honorową Złotą Odznakę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Zobacz certyfikat [pdf]