Aktualności

Mecenas Izabella Żyglicka publikuje w Dzienniku „Gazeta Prawna”

We wtorek 11 grudnia 2018 r. w dodatku do Dziennika „Gazeta Prawna”, ukazał się artykuł pt. „Obrót papierami przez emitenta już dozwolony w okresach zamkniętych” autorstwa radcy prawnego, wspólnika zarządzającego naszej Kancelarii – Izabelli Żyglickiej. Artykuł dotyczy wykładni art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) będącej efektem zapytania złożonego do ESMA przez innego ze wspólników kancelarii radcy prawnego Jarosława Rudego. Zgodnie z odpowiedzią ESMA art. 19 ust 11 MAR nie stosuje się do transakcji  emitenta w okresach zamkniętych.

Mecenas Izabella Żyglicka oraz mecenas Jarosław Rudy specjalizują się m.in. w doradztwie prawnym dla uczestników rynku kapitałowego zarówno po stronie emitentów jak i po stronie firm inwestycyjnych, w postępowaniach przed organami nadzoru oraz przy realizacji transakcji M&A.

Artykuł dostępny tutaj:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1386599,obrot-papierami-przez-emitenta-w-okresach-zamknietych.html