Aktualności

Mecenas Izabella Żyglicka członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców!

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, powołał Radę Przedsiębiorców, do której zaproszona została także Mecenas Izabella Żyglicka.

Rolą Rady jest wpieranie Rzecznika poprzez diagnozowanie problemów środowiska małych i średnich przedsiębiorców i omawianie ich z przedstawicielami ministerstw w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady w dniu 10 października 2018 r., mec. Żyglicka zainicjowała powstanie Zespołu ds. projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, która wzbudziła ogromne kontrowersje. Prezydent Centrum im. Adama Smitha przedstawił negatywną opinię co do rozwiązań zaproponowanych w projekcie, głos zabrał także Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Marcin Warchoł przekonując, że takie ustawy obowiązują w innych krajach, zapraszając jednocześnie do dyskusji.

Na facebookowym profilu Biura Rzecznika MŚP dostępny jest zapis wideo posiedzenia Rady. 

 

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie