Aktualności

Mały – wielki krok w sprawie

Z przyjemnością informujemy, że odnieśliśmy sukces w sprawie tzw. emerytury mundurowej.

Sprawa odwołania naszego Klienta od decyzji Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w Warszawie toczy się od sierpnia 2017 r.

Niestety na skutek skierowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w styczniu 2018 r. co do zgodności wskazanych przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej z Konstytucją, tysiące spraw w kraju, w tym sprawa naszego Klienta, zostało zawieszonych.

Wszyscy zainteresowani mieli nadzieję, że postępowania zostaną wznowione po zapowiadanym na 20 października 2020 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie. Niestety ogłoszenie wyroku na zaplanowany dzień zostało odwołane bez wskazania nowego terminu, a pod koniec stycznia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny poinformował, że rozprawa została otwarta na nowo.

Dla tysięcy osób zainteresowanych oznacza to kolejne miesiące (o ile nie lata) oczekiwań na rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny i wznowienie ich postępowań w sprawach dotyczących kwestii bytowych wszystkich odwołujących się.

W obliczu zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy się skierować do sądu wniosek o wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie naszego Klienta.

Wczoraj okazało się, że siła naszych argumentów przekonała Sąd rozpoznający sprawę, który postanowił o podjęciu zawieszonego postępowania.

Dla zespołu zajmującego się sprawą to wielki sukces – oznacza bowiem, że po blisko 2 latach możemy wznowić walkę o prawa naszego Klienta.

Rozstrzygnięcie w naszej sprawie oznacza również nadzieję dla innych osób zainteresowanych, że ich sprawy będą znów rozpoznawane przez sądy.