Aktualności

Kwarantanna lub izolacja domowa dopuszcza – „home office” czy jednak tylko „home”?

Wielu pracodawców, ale też i pracowników miało od dłuższego czasu wątpliwości czy pracownik poddany kwarantannie lub izolacji domowej (w związku z COVID-19) może w tym czasie świadczyć pracę.

Wątpliwości te zostały rozwiane przez ustawodawcę przez uregulowanie tych kwestii w ustawie.

W ostatnich dniach weszły w życie dwie ustawy, który dodały do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dwa nowe przepisy – art. 4h i art. 4ha.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub obowiązkowej izolacji domowej, mogą, za zgodą pracodawcy, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Jak więc wynika z powyższego, praca w okresie kwarantanny czy izolacji domowej jest możliwa pod warunkiem że zgodę na to wyrażą zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Do świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny lub izolacji domowej mają zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3-8, regulujące warunki wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy.

Jeśli pracownik będzie świadczył pracę zdalną w okresie kwarantanny lub izolacji domowej, za którą otrzyma wynagrodzenie od pracodawcy, to nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, określone w art. 92 Kodeksu pracy.

 

radca prawny Marta Strzecha-Bociąga