Aktualności

Koronawirus: Pomoc kredytobiorcom – FAQs

Na początku tygodnia ważny komunikat wydał Związek Banków Polskich: możliwe odroczenie spłaty zobowiązań kredytowych na okres do trzech miesięcy!

Banki będące członkami ZBP zgodnie zadeklarowały, że będą realizować przedstawione zalecenia.

1. Komu przysługuje pomoc i w jaki sposób się o nią zwrócić?

Obecnie banki są na etapie wdrażania własnych procedur, które mają być maksymalnie odformalizowane – do tego stopnia, że wystarczy zgłoszenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu (hipotecznego, konsumpcyjnego, czy firmowego), a nawet rat leasingowych – za pośrednictwem chociażby bankowości internetowej.

Ważną informacją jest zatem to, że pomoc z założenia powinna przysługiwać wszystkim – zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Jeżeli zatem z powodu panującej epidemii koronawirusa, Państwa płynność finansowa została w jakikolwiek sposób zachwiana – warto zwrócić się do swojego banku z takim wnioskiem, uzasadniając swoje żądanie krótkim opisem wpływu obecnej sytuacji na Państwa finanse.

2. Czy złożenie wniosku wiąże się z jakimiś kosztami i na co powinniśmy uważać?

Należy podkreślić, że zgodnie z zaleceniami ZBP bank nie powinien pobierać za rozpoznanie wniosku żadnej opłaty!

Uważać należy przy tym na formę i treść zawieranych porozumień z bankiem w przypadkach naszych najpoważniejszych zobowiązań kredytowych – kredytów hipotecznych. W szczególności wszelkie modyfikacje umów tzw. kredytów hipotecznych w CHF (bądź innych walutach obcych) powinni Państwo przed podpisaniem skonsultować z prawnikiem. Oczywiście nikt nie zakłada złej woli po stronie banków, jednak zwłaszcza w na przykładzie tych umów dobitnie widać, na ile istotne jest sposób sformułowania poszczególnych zapisów umownych.

3. Czy przewiduje się wdrożenie programu pomocowego na szczeblu Państwowym?

Należy też wspomnieć, że równolegle trwają zapowiedziane przez Prezydenta RP prace nad wdrożeniem odpowiednich instrumentów wspomagających kredytobiorców na szczeblu państwowym.

Kiedy tylko pojawią się gotowe rozwiązania szczegółowo je dla Państwa opiszemy.

adwokat Mariusz Maksis