Aktualności

Konsultacje nad założeniami Tarczy Prawnej

Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiebiorców Adamie Abramowiczu, rozpoczęła konsultacje społeczne nad założeniami projektowanej Tarczy Prawnej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównym założeniem Tarczy jest eliminacja barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, w szczególności poprzez uproszczenie procedur, minimalizację kosztów ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorców oraz ułatwienie ich kontaktów z organami władzy publicznej.

Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, radca prawny Izabella Żyglicka, zachęca do zgłaszania propozycji legislacyjnych w zakresie następujących procedur:

  • postępowań administracyjnych, w których może zostać wprowadzona instytucja milczącego załatwienia sprawy, ewentualnie wraz z postępowaniem uproszczonym, albo samo postępowanie uproszczone bez milczącego załatwienia sprawy;
  • postępowań administracyjnych, w których może nastąpić odstąpienie od dwuinstancyjności;
  • postępowań, w których nastąpi elektronizacja procedury;
  • obowiązków regulacyjnych, które ze względu na panującą pandemię COVID-19 wymagają przesunięcia w czasie.

Propozycje można zgłaszać do dnia 26 lutego 2021 r. na adres email: rzecznik@rig.katowice.pl