Aktualności

Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 22 – 23 lutego 2021 r. w Warszawie odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. „Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce” to temat przewodni konferencji.

Program Kongresu obejmował zagadnienia, które są okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów omówiono kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szanse na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo. energetyczne.

Moderatorem panelu „Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje” była radca prawny Izabella Żyglicka.

Poniżej podziękowania od organizatorów za merytoryczne wsparcie oraz zaproszenie do udziału w przyszłorocznym Kongresie.