Aktualności

Klient Kancelarii debiutuje na NewConnect

Z satysfakcją informujemy, że klient Kancelarii – spółka INDOS S.A. w dniu dzisiejszym zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

INDOS S.A.  – powstała  we  wrześniu  1991  r.  i  była  jednym   pierwszych  w  Polsce  przedsiębiorstw  świadczących  profesjonalne usługi finansowe, związane z obrotem wierzytelnościami. INDOS SA działa w całej Polsce. W ciągu 25 lat działalności Spółka współpracowała z ponad 5000 podmiotów gospodarczych działających w całym kraju. INDOS pracuje na zlecenie zarówno korporacji o ogólnoświatowym zasięgu, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Klientami spółki są m.in.: Nike Poland, Adidas Poland, Goldenline, Ryłko, Linde Gaz Polska, Sandvik Polska, Volvo Auto Polska, Metsa Tissue Poland, Johnson Controls Akumulatory, Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA SA i wiele innych.

W 2015 r. wspólnie z firmą Emconsulting Matujewicz Michał przeprowadziliśmy dla INDOS S.A. ofertę prywatną akcji, z której Spółka pozyskała łącznie 2.270.300,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych). W styczniu 2016 r. Kancelaria zrealizowała proces wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 454.060 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.  Kancelaria będzie pełnić dla INDOS funkcję Autoryzowanego Doradcy.