Aktualności

Klauzula negative pledge

Klauzula negative pledge to rodzaj klauzuli umownej, która ma za zadanie chronić interesy wierzyciela. Jeśli dana umowa kształtuje między stronami stosunek wierzyciel – dłużnik (zazwyczaj umowa pożyczki lub kredytu), zamieszczenie omawianej klauzuli zabezpiecza roszczenie wierzyciela w ten sposób, że uniemożliwia dłużnikowi ustanawianie dalszych zabezpieczeń na jego majątku (np. zastawu czy hipoteki), lub wykonywanie niektórych rozporządzeń jego majątkiem. Dzięki temu wierzyciel ma pewność, że jego roszczenie będzie mogło zostać zaspokojone w przyszłości.

Negative pledge jest najczęściej stosowana przez instytucje finansowe przy udzielaniu kredytów czy pożyczek, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystały z niej również inne podmioty; zwłaszcza że do jej stosowania nie są konieczne żadne dodatkowe procedury ani koszty – wystarczy samo zamieszczenie klauzuli w danej umowie.

 

Maksymilian Marciniak, prawnik