Aktualności

Klauzula indemnifikacyjna

Zadaniem klauzuli indemnifikacyjnej jest określenie, która ze stron umowy i w jaki sposób odpowiadać będzie za poszczególne rodzaje naruszeń umowy lub też za zdarzenia, które mogą wystąpić w trakcie jej stosowania.

Im większa wartość kontraktu, tym ważniejsza jest rola owej klauzuli, bowiem umiejętnie i przejrzyście skonstruowany podział odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia może zaoszczędzić wiele czasu i środków, które w przypadku jego braku trzeba by poświęcić na ustalenie odpowiedzialności za wystąpienie danego incydentu.

Klauzule indemnifikacyjne mogą rozszerzać bądź zwężać odpowiedzialność względem obowiązujących przepisów. Często stosuje się je, gdy jedna ze stron zamierza korzystać z usług jakiejś trzeciej strony w trakcie wykonywania postanowień umowy.

Tego typu klauzule bez wątpienia pozytywnie oddziałują na świat biznesu, bowiem przyspieszają i usprawniają wykonywanie kontraktów.

 

Maksymilian Marciniak, prawnik